Alcithoe

Alcithoe aillaudorum
(Bouchet & Poppe, 1988)

73mm (chipped lip)

New Caledonia
$399.00
Alcithoe arabica
(Gmelin, 1791)

62mm (juvenile)

New Zealand
$7.00
Alcithoe arabica swainsoni
(Marwick, 1926)

118mm (growth line)

New Zealand
$24.00
Alcithoe fissurata
(Dell, 1962)

174mm (repaired lip)

New Zealand
$200.00
Alcithoe fissurata
(Dell, 1962)

180mm (chipped lip & apex)

New Zealand
$190.00
Alcithoe flemingi
(Dell, 1978)

82mm (growth mark, broken apex)

New Zealand
$95.00
Alcithoe flemingi
(Dell, 1978)

86mm (broken apex)

New Zealand
$105.00
Alcithoe flemingi
(Dell, 1978)

98mm (hole in top midsection, broken apex)

New Zealand
$89.00
Alcithoe fusus
(Quoy & Gaimard, 1833)

69mm (chipped lip)

New Zealand
$45.00
Alcithoe knoxi
(Dell, 1956)

60mm (growth mark)

New Zealand
$175.00
Alcithoe knoxi
(Dell, 1956)

64mm (small nick on lip)

New Zealand
$185.00
Alcithoe knoxi
(Dell, 1956)

77mm (tiny wormholes, small nick on lip)

New Zealand
$195.00
Alcithoe larochei
(Marwick, 1926)

7 available: 112mm, 114mm, 114.5mm, 115mm, 116mm, 117mm, 118mm

New Zealand
$34.00
Alcithoe lutea
(Watson, 1882)

66mm

New Zealand
$95.00
Alcithoe lutea
(Watson, 1882)

71mm (natural imperpections)

New Zealand
$125.00
Alcithoe cf. ostenfeldi
(Iredale, 1937)

125mm

New Zealand
$45.00
Alcithoe wilsonae smithi
(Powell, 1950)

63mm (rough juvenile)

New Zealand
$68.00
Alcithoe wilsonae smithi
(Powell, 1950)

91mm

New Zealand
$198.00
Alcithoe wilsonae smithi
(Powell, 1950)

101mm

New Zealand
$207.00