SOLD Nannamoria

Nannamoria gotoi
(Poppe, 1992)

30.5mm

Australia
Nannamoria guntheri
(E. A. Smith, 1886)

25mm

Australia
Nannamoria guntheri
(E. A. Smith, 1886)

43.5mm

Australia
Nannamoria guntheri
(E. A. Smith, 1886)

55mm (growth mark)

Australia
Nannamoria guntheri
(E. A. Smith, 1886)

59mm

Australia