Conus sazanka

Conus sazanka
Item# 10775
$59.00

(Shikama, 1970)

42mm (w/operc, growth mark)

Japan